กลุ่มลูกค้าของเรา

       ปัจจุบัน บริษัท โอเคเอ็น เซอร์วิส จำกัด เรามีกลุ่มลูกค้าที่ไว้วางใจ เชื่อใจ และมั่นใจให้ทางบริษัทฯ
รับใช้บริการแล้วมากกว่า 60 บริษัท/องค์กร/หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทชั้นนำ หรือบริษัททั่วไป โรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ และยังคงบริการอยู่อย่างต่อเนื่อง ทุกพื้นที่ประเทศไทย 

เช่น..
          o กรุงเทพมหานคร
          o สมุทรปราการ
          o นนทบุรี
          o ปทุมธานี
          o สมุทรสาคร
          o ชลบุรี
          o ระยอง
          o ภูเก็ต
          o ฯลฯ

       โดยกลุ่มลูกค้าของเรามีทุกประเภทหลากหลายมากมาย ธุรกิจชั้นนำ
ธุรกิจรายเล็กจนถึงรายใหญ่ระดับมหาชน 

เช่น..
          o ธุรกิจด้านการเงิน
          o ธุรกิจด้านสินเชื่อ
          o ธุรกิจด้านเช่าซื้อ
          o ธุรกิจด้านความงาม
          o ธุรกิจด้านความปลอดภัย 
          o ธุรกิจด้านความสะอาด 
          o ธุรกิจด้านไอที 
          o ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์
          o ธุรกิจด้านประกันภัย โบรกเกอร์
          o ธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการผลิต ขนาดเล็ก-ใหญ่
          o ธุรกิจด้านการนำเข้า-ส่งออก
          o ธุรกิจด้านขนส่ง โลจิสติกส์
          o ธุรกิจด้านค้าปลีก รีเทล
          o ธุรกิจด้านห้างสรรพสินค้า
          o ธุรกิจด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
          o ธุรกิจด้านออนไลน์
          o ธุรกิจด้านรับจ้างผลิต
          o ธุรกิจด้านอิเล็กทรอนิกส์
          o ธุรกิจด้านบริการช่างเทคนิคเฉพาะทาง
          o ธุรกิจด้านการจัดการคลังสินค้า
          o ธุรกิจด้านอาหาร ผลิต/นำเข้า/ส่งออก
          o ธุรกิจด้านระบบคุณภาพ
          o ธุรกิจด้านเฉพาะทางอื่นๆ

          o ฯลฯ

Powered by MakeWebEasy.com