ตำแหน่งงานว่าง

 


#รับสมัครด่วน
#รับเป็นพนักงานประจำไม่ใช่ซัพฯ
#QMR #ISO #ตัวแทนฝ่ายบริหาร
.
ตำแหน่งงาน : QMR ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ
เงินเดือน : 60K++ ตามประสบการณ์
สถานที่ปฎิบัติงาน : จ.สมุทรสาคร (นิคมฯ)
วันเวลาปฎิบัติงาน : จันทร์-ศุกร์
.
#รายละเอียดงาน
- เป็นตัวแทนฝ่ายบริหาร ดูแลบริหารงานคุณภาพขององค์กรในทุกขั้นตอนต่างๆ เช่น การรับการตรวจติดตาม ตรวจประเมิน ตรวจรับรองต่างๆ วางแผนการตรวจ การติดตามผล จากทั้งภายในและภายนอก การส่งเสริมและความตระหนักแก่ผู้เกี่ยวข้อง
- งานด้านการขอรับรองระบบคุณภาพ ทั้งระบบปัจจุบันและในอนาคต
- ดำเนินการจัดประชุมทบทวนฯ Management Review
- ทบทวนแผนการดำเนินงานและการพัฒนา ปรับปรุงระบบคุณภาพ ต่อผู้บริหารระดับสูง
- ดูแลการตรวจจากลูกค้า เช่น Pre Audit , Main Audit , Visitor , CB Auditor เป็นต้น เพื่อให้ผ่านการยอมรับตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย
.
#คุณสมบัติผู้สมัคร
- สัญชาติไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป
- วุฒิฯปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ในสายงาน อย่างน้อย 7-8 ปีขึ้นไป
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
- มีความรู้ในระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง เช่น ISO GMP HACCP BRC FSC PEFS SOCIAL AUDIT
- สามารถเป็นวิทยากรภายในได้
.
สนใจสมัครงานหรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายบุคคล 
#โทร 064-640-1258 หรือ 096-291-6586 หรือทาง 
#ไลน์ไอดี 0646401258 ค่ะ
.
#มีสวัสดิการทุกอย่างตามที่บริษัทและกฎหมายกำหนด 
#ไม่มีค่าใช้จ่ายเรียกเก็บในการยื่นสมัครงานใดๆทั้งสิ้น


-----------------------------------------------------------------


#รับสมัครด่วน
#รับเป็นพนักงานประจำไม่ใช่ซัพฯ
#AssistantManager #Offset
.
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกงานพิมพ์ Assistant Manager (OFFSET)
เงินเดือน : 35K++ ตามประสบการณ์
สถานที่ปฎิบัติงาน : จ.สมุทรสาคร (นิคมฯ)
วันเวลาปฎิบัติงาน : จันทร์-ศุกร์
.
#รายละเอียดงาน
- ควบคุม ดูแล บริหาร จัดการ งานด้านการพิมพ์ OFFSET ตามแผนการผลิต เรื่องมาตรฐาน คุณภาพ ปริมาณของเสีย และที่เกี่ยวข้อง
- ควบคุม ดูแล บริหาร จัดการ ทีมงาน การพัฒนาคน ตามเป้าหมายและนโยบาย
- ประชุม/ประสานงาน กับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย
.
#คุณสมบัติผู้สมัคร
- สัญชาติไทย อายุ 30 ปีขึ้นไป
- วุฒิฯปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ในสายงานรวมถึงระดับการจัดการ อย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
- สามารถบริหารจัดการเรื่องคนเรื่องงาน และทีม ได้เป็นอย่างดี
- มัทักษะการวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา ในสายงานที่เกี่ยวข้องได้ดี
- มีความรู้ในระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง เช่น ISO GMP HACCP BRC
- มีประสบการณ์ตรงสายงาน งานพิมพ์ OFFSET หรือสายงานบรรจุภัณฑ์ Packaging จะพิจารณาพิเศษ
.
สนใจสมัครงานหรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายบุคคล 
#โทร 064-640-1258 หรือ 096-291-6586 หรือทาง 
#ไลน์ไอดี 0646401258 ค่ะ
.
#มีสวัสดิการทุกอย่างตามที่บริษัทและกฎหมายกำหนด 
#ไม่มีค่าใช้จ่ายเรียกเก็บในการยื่นสมัครงานใดๆทั้งสิ้น

-----------------------------------------------------------------
Powered by MakeWebEasy.com