ตำแหน่งงานว่าง

 General Manager, Samutsakorn
Salary : Negotiable
Qualification :

 • Thai nationality, Age 40-50 years old, Bachelor's degree or higher 
 • 8+ years experience in trading, manufacturing, industries especially sales&marketing
 • Very strong leadership and people management skills
 • Good command in English skill


Chief Financial&Accounting Officer/Head of Finance&Accounting, Samutprakarn
Salary : Negotiable
Qualification :
 
 • Thai nationality, Age 40-50 years old, Bachelor's degree or higher
 • 8+ years experience in CFO, Finance-Accounting Manager (full scope management) manufacturing, industries 
 • Good command in English skillHead of HR/HR Director/HR Vice President (Human Resource), Samutprakarn

Salary : Negotiable
Qualification :

 • Thai nationality, Age 40-50 years old, Bachelor's degree or higher
 • 10-15+ years experience full scope HR in manufacturing, industries (500+ employees)
 • Very good personality
 • Good command in English skill


Factory Manager/Plant Manager, Samutprakarn
Salary : Negotiable
Qualification :

 • Thai nationality, Age 35-50 years old, Bachelor's degree or higher
 • 10+ years experience in manufacturing, industries (500+ employees)
 • Experienced in cosmetics, skincare product is an advantage
 • Good command in English skill
   

Production Senior Manager (Mixing process), Samutprakarn
Salary : up to 120K
Qualification :

 • Thai nationality, Age 35-50 years old, Bachelor's degree or higher
 • 5+ years management level (Experienced in skincare/cosmetics industry)
 • Knowledge about chemical, substrate, mixing process and GMP
 • Good command in English skillSale Manager, Samutsakhon
Salary : up to 115K + Commission
Qualification :

 • Thai nationality, Age 35-50 years old, Bachelor's degree or higher
 • 5+ years experience in sales, trading industry or any related in management level
 • Experienced contact with government, good connection and good skill approach adult
 • Very strong leadership and people management skills
 • Good command in English skillR&D Manager, Samutsakhon
Salary : up to 70K 
Qualification : 

 • Thai nationality, Age 35+ years old, Bachelor's degree or higher
 • 5+ years experience in management level and flexible packaging manufacturing, industry
 • Knowledge full scope R&D various specifications and standards including the production process 
 • Knowledge ISO/QMS related
 • Good command in English skill 


Telesales Supervisor, Samutprakarn (Srinakarin)
Salary : up to 27K-32K + Commission
Qualification :

 • Thai nationality, Age 28+ years old, Bachelor's degree or higher
 • 2-3+ years experience in insurance, broker, leasing, car insurance in supervisor, telesales team management

  

Marketing Supervisor, Samutprakarn (Srinakarin)
Salary : up to 35K + Commission
Qualification :

 • Thai nationality, Age 28+ years old, Bachelor's degree or higher
 • 3+ years experience in insurance, broker, leasing, car insurance in supervisor and team management
 • Have own car and driver licence

 

Sale Packaging Executive, พระราม2-สมุทรสาคร
Salary : up to 60K + Commission
Qualification :

 • สัญชาติไทย, อายุ 24 ปีขึ้นไป, วุฒิฯ ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์ในสายงาน sales packaging อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถใช้ปฎิบัติงานได้ และใบขับขี่ถูกต้องตามกฎหมาย

 

Enterprise Innovation & Architect Engineer, รัชดา
Salary : up to 60K
Qualification :

 • สัญชาติไทย, อายุ 30 ปีขึ้นไป, วุฒิฯ ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • ทักษะ/ภาษาโปรแกรมที่ใช้สำหรับตำแหน่งนี้ : Equipment, Infrastructure, Technical, Project, Network, TCP/IP, VOIP, Cyber Laws, Good command in English skill

 

Incident Engineer, รัชดา
Salary : Negotiable
Qualification :

 • สัญชาติไทย, อายุ 25 ปีขึ้นไป, วุฒิฯ ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • ทักษะ/ภาษาโปรแกรมที่ใช้สำหรับตำแหน่งนี้ : Handling dynamic network, Project management, Microsoft Product management,
  Administration skill, TCP/IP and VoIP, Database configuration, Network configuration, Good command in English skillSenior IT Compliance Officer, สมุทรปราการ
Salary : up to 60K
Qualification :

 • สัญชาติไทย, อายุ 24 ปีขึ้นไป, วุฒิฯ ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์ในสายงาน IT Auditor, IT Security หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • ทักษะ/ภาษาโปรแกรมที่ใช้สำหรับตำแหน่งนี้ : ISO 27001, ISO27000, ISMS, ITSMS, IT Operation Process


Software Developer (C# .Net), สมุทรปราการ
Salary : up to 60K
Qualification :

 • สัญชาติไทย, อายุ 24 ปีขึ้นไป, วุฒิฯ ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • ทักษะ/ภาษาโปรแกรมที่ใช้สำหรับตำแหน่งนี้ : C#.Net, HTML, CSS, Bootstrap, Angular v8, PrimeNG, JWT, Web Application,
  MVC Pattern, Database MS SQL Server, Mongo DB, Redis, API Web Service e.g. Restful, SOAP, Crystal report, iTextSharp


System Analyst, สมุทรปราการ
Salary : up to 55K
Qualification :

 • สัญชาติไทย, อายุ 24 ปีขึ้นไป, วุฒิฯ ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์ในสายงาน SA หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • ทักษะ/ภาษาโปรแกรมที่ใช้สำหรับตำแหน่งนี้ : System flow, System Architecture Diagram, Integration Diagram, Agile ProcessEMV Developer, สมุทรปราการ

Salary : up to 45K
Qualification :

 • สัญชาติไทย, อายุ 24 ปีขึ้นไป, วุฒิฯ ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์ในสายงาน programmer, developer หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • ทักษะ/ภาษาโปรแกรมที่ใช้สำหรับตำแหน่งนี้: EMV, C++, Java AppletProgrammer Developer, สมุทรปราการ

Salary : up to 35K
Qualification :

 • สัญชาติไทย, อายุ 24 ปีขึ้นไป, วุฒิฯ ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์ในสายงาน programmer, developer หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ทักษะ/ภาษาโปรแกรมที่ใช้สำหรับตำแหน่งนี้: C#.Net, VB.Net, SQL, Halcon SDKProgrammer, บางเสาธง สมุทรปราการ

Salary : up to 35K
Qualification :

 • สัญชาติไทย, อายุ 24 ปีขึ้นไป, วุฒิฯ ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์ในสายงาน programmer, developer หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ทักษะ/ภาษาโปรแกรมที่ใช้สำหรับตำแหน่งนี้ : VB.NET, C++, C#, JAVA, SQLCloud Administrator, สุทธิสาร

Salary : up to 60K
Qualification :

 • สัญชาติไทย, อายุ 24 ปีขึ้นไป, วุฒิฯ ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์ในสายงาน cloud administrator หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • ทักษะ/ภาษาโปรแกรมที่ใช้สำหรับตำแหน่งนี้ : Cloud, Dynamic network, Project, Microsoft, AS400/OSi5, etc..Senior Web Developer, สุทธิสาร

Salary : up to 35K
Qualification :

 • สัญชาติไทย, อายุ 24 ปีขึ้นไป, วุฒิฯ ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์ในสายงาน web developer หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • ทักษะ/ภาษาโปรแกรมที่ใช้สำหรับตำแหน่งนี้ : C#. .NET, Framework, Database Architecture, DevOps, Agile


Powered by MakeWebEasy.com