ตำแหน่งงานว่าง

 


* ทุกตำแหน่งงาน รับเป็นพนักงานประจำโดยตรงของบริษัท ไม่ใช่ outsource/subcontract
** มีรายได้ เงินเดือน สวัสดิการของบริษัทให้ เป็นไปตามแต่ละบริษัทกำหนด
*** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการยื่นสมัครงานใดๆ ทั้งสิ้น ไม่มีเรียกเก็บย้อนหลังใดๆ กับผู้สมัครงาน


______________________________________________


 

Position : Senior Sale Manager
Salary Structure : up to 100K++ (Negotiable)
Work location : Industrial Estate, Samuthsakhon
Date of work : 5 Days/week
.
#JobDescription
- กำหนดกลยุทธ์ บริหารยอดขาย แผนยอดขาย วิเคราะห์ข้อมูลขาย ของบริษัทร่วมกับผู้บริหาร
- ให้คำปรึกษา สร้าง บริหารทีมขาย ตามเป้าหมายและกลุยุทธ์
- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น RD Planning Production Account Finance เป็นต้น
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย
.
#Qualification
- สัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุ 
- วุฒิฯปริญญาตรี หรือสูงกว่า
- ประสบการณ์ในสายงาน Sale Manager ธุรกิจ packaging อย่างน้อย 8 ปีขึ้นไป
- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญ ในสายงานธุรกิจ packaging
- ทักษะด้านภาษาอังกฤษดี
- มีความรู้ในระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง เช่น ISO GMP HACCP BRC
- มีภาวะผู้นำสูง ทักษะการให้คำปรึกษา ทักษะการเจรจาต่อรอง และทักษะการนำเสนอ
 

______________________________________________

 

Position : QMR/QMS (Quality Management Representative)
Salary Structure : up to 80K (Negotiable)
Work location : Industrial Estate, Samuthsakhon
Date of work : 5 Days/week
.
#JobDescription
- เป็นตัวแทนฝ่ายบริหาร ดูแลบริหารงานคุณภาพขององค์กรในทุกขั้นตอนต่างๆ เช่น การรับการตรวจติดตาม ตรวจประเมิน ตรวจรับรองต่างๆ วางแผนการตรวจ การติดตามผล จากทั้งภายในและภายนอก การส่งเสริมและความตระหนักแก่ผู้เกี่ยวข้อง
- งานด้านการขอรับรองระบบคุณภาพ ทั้งระบบปัจจุบันและในอนาคต
- ดำเนินการจัดประชุมทบทวนฯ Management Review
- ทบทวนแผนการดำเนินงานและการพัฒนา ปรับปรุงระบบคุณภาพ ต่อผู้บริหารระดับสูง
- ดูแลการตรวจจากลูกค้า เช่น Pre Audit , Main Audit , Visitor , CB Auditor เป็นต้น เพื่อให้ผ่านการยอมรับตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย
.
#Qualification
- สัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุ 
- วุฒิฯปริญญาตรี หรือสูงกว่า
- ประสบการณ์ในสายงาน QMR/QMS อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
- มีความรู้ในระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง เช่น ISO GMP HACCP BRC FSC PEFS SOCIAL AUDIT
- สามารถเป็นวิทยากรภายในได้
 

______________________________________________

  

Position : Sale Executive/Sale Specialist (Packaging)
Salary Structure : up to 40K-60K + % Commission (Negotiable)
Work location : Bangkok & Central Region (Factory@Industrial Estate Rama2 Rd.)
Date of work : 5-6 Days/week
.
#JobDescription
- สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ทำการขายการเจรจาสื่อสารระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อหรือกลุ่มผู้ที่คาดหวังว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
- ช่วยให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้า กระตุ้นความสนใจ และสร้างความพอใจในตัวสินค้า
- เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้งแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อน การขาย และหลังการขาย
- ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคแก่ลูกค้าและสามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคขั้นพื้นฐานได้
- สำรวจโอกาสและเสียงตอบรับของตลาด/ลูกค้า สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
- ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กระบวนการทำงานราบรื่น
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนลดการค้า การแสดงนิทรรศการการค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยกระตุ้นในการขาย
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย
.
#Qualification
- สัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุ 
- วุฒิฯปริญญาตรี หรือสูงกว่า
- ประสบการณ์ในงาน Sale packaging อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
- มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจ และสามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานภายในและผู้ผลิตได้ดี
- มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การนำเสนอ การสื่อสาร การรับผิดชอบงาน มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพที่ดี
- มีทักษะภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานขาย เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ในระดับดี
- รู้จักเส้นทาง กทม.-ปริมณฑลดี
- มีรถยนต์ส่วนตัวและใบขับขี่ถูกต้องตามกฎหมาย และใช้รถยนต์ส่วนตัวในการปฎิบัติงานได้
- โครงสร้างเงินเดือนข้างต้น ประกอบด้วย ฐานเงินเดือน+ค่าโทรศัพท์+การ์ดน้ำมัน+ค่าเสื่อมรถยนต์
*ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น % จากยอดขาย (ค่าคอมฯดี)______________________________________________

 

Position : Cloud Administrator
Salary Structure : up to 60K (Negotiable)
Work location : Radchada-Sutthisan, MRT Sutthisan
Date of work : 5 Days/week
.
#JobDescription
- Provides support of the cloud infrastructure.
- Deploys and configures cloud infrastructure components.
- Optimizes and balances cloud infrastructure capacity.
- Works with the IT Security team to make sure that the cloud infrastructure aligns with IT security and compliance policies.
- Deploys and maintains cloud automation and standard operating procedures.
- Monitor the cloud infrastructure, system availability, performance and response time.
.
#Qualification
- สัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุ 
- วุฒิฯปริญญาตรี หรือสูงกว่า
- ประสบการณ์ในสายงาน อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับ Handling dynamic network equipment, System administration, Cloud administration and Project management
- มีทักษะและการจัดการเกี่ยวกับ AS400 (OSi5 or later) management and administration, Network configuration and administration (LAN/WAN), Database configuration and administration______________________________________________

  

Position : Senior Programmer
Salary Structure : up to 60K (Negotiable)
Work location : Sathorn-Klongtoey, MRT Lumpini
Date of work : 5 Days/week
.
#JobDescription
- พัฒนาระบบเว็ปแอปพลิเคชั่น เพื่อสนับสนุนผู้ใช้/องค์กร
- วิเคราะห์และประเมินความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดแผนการพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่ได้รับมอบหมาย
- ควบคุมงานพัฒนาที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ และเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด และมีคุณภาพ
- ประสานงานกับผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่น เพื่อทำเอกสารการพัฒนาระบบ
- พัฒนาและปรับปรุงเว็ปแอปพลิเคชั่น ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงเว็ปแอปพลิเคชั่น
- แก้ไขปัญหาของแอปพลิเคชั่น ที่พบระหว่างการใช้งาน
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
.
#Qualification
- สัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุ 
- วุฒิฯปริญญาตรี หรือสูงกว่า
- ประสบการณ์ในสายงาน Senior Programmer อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
- สามารถและพัฒนา Full stack developer, PHP Framework (CI, Laravel, Codeigniter), Java Script Framework (VueJs), Dastabase SQL Server, MySQL, Reporting, Docker 
- มีความเป็นผู้นำ
- มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ระบบงานได้เป็นอย่างดี

 

______________________________________________

  

Position : Overseas Procurement Manager
Salary Structure : up to 55K (Negotiable)
Work location : Industrial Estate, Samuthsakhon
Date of work : 5 Days/week**
.
#JobDescription
- Manage all oversea procurement activities and coordinate with related departments to ensure that company get the best benefits (price, terms and condition)
- Research potential suppliers, Compare and Evaluate offers from Suppliers, Handle price negotiations and delivery planning to meet user requirements
- Conduct and supervise inquiries and sourcing for alternative/new suppliers for cost effectiveness purpose
- Monitor shipment with Suppliers, Brokers and Shipping Agents according to confirmed delivery date, delivery status, custom clearance purpose and update to concerned departments
- Coordinate and cooperate with concerned departments regarding material returns, reject and complaint
- Ensure that all suppliers’ contact and relations are well maintained
- Work closely with internal department such as Sales team, Business Development, Production, Warehouse, Finance and Account team to ensure the smooth execution of the daily operation
- Update and prepare report as required
- Other related procurement works as assignments
.
#Qualification
- Thai nationality, not limit age
- Bachelor’s degree or higher
- Minimum 7-8 years of working experience in oversea procurement field
- Good communications and Strong negotiation skills
- Good command both written and oral in English
- Computer literacy in MS office
- Positive attitude, work well under high pressure/dead line
- Good team player, Very service mind and High responsibility
- Strong Analytical Thinking, Leadership skills and Good relationship management
- Knowledge in ISO14001 version 2015, BRC, FSC, PEFC would be an advantage______________________________________________

 
 
Position : Assistant Press Manager (Offset)
Salary Structure : up to 45K (Negotiable)
Work location : Industrial Estate, Samuthsakhon
Date of work : 5 Days/week
.
#JobDescription
- ควบคุม ดูแล บริหาร จัดการ งานด้านการพิมพ์ OFFSET ตามแผนการผลิต เรื่องมาตรฐาน คุณภาพ ปริมาณของเสีย และที่เกี่ยวข้อง
- ควบคุม ดูแล บริหาร จัดการ ทีมงาน การพัฒนาคน ตามเป้าหมายและนโยบาย
- ประชุม/ประสานงาน กับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย
.
#Qualification
- สัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุ 
- วุฒิฯปริญญาตรี หรือสูงกว่า
- ประสบการณ์ในสายงาน OFFSET Management อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
- สามารถบริหารจัดการเรื่องคนเรื่องงาน และทีม ได้เป็นอย่างดี
- มัทักษะการวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา ในสายงานที่เกี่ยวข้องได้ดี
- มีความรู้ในระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง เช่น ISO GMP HACCP BRC จะพิจารณาพิเศษ______________________________________________Position : Programmer
Salary Structure : up to 40K (Negotiable)
Work location : Sathorn-Klongtoey, MRT Lumpini
Date of work : 5 Days/week
.
#JobDescription
- ปฎิบัติงานด้าน Programmer ตามที่ได้รับมอบหมาย
.
#Qualification
- สัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุ 
- วุฒิฯปริญญาตรี หรือสูงกว่า
- มีประสบการณ์ในสายงาน Programmer อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
- มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมด้วย .NET
- มีความสามารถในการพัฒนาแอพลิเคชั่นบนมือถือระบบ IOS (Swift)
- มีความสามารถในการใช้ Dastabase SQL Server, MySQL
- มีความสามารถในการใช้งาน Excel Advance (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)______________________________________________
Position : Senior Web Developer
Salary Structure : up to 35K (Negotiable)
Work location : Radchada-Sutthisan, MRT Sutthisan
Date of work : 5 Days/week
.
#JobDescription
- Analyst existing systems, Internal and External applications and functions to ensure strategic ICT objectives are met.
- Provide accurate advice about technical issues and solutions to assist with specifying business requirements for new or existing solutions.
- Assume technical responsibility for all stages of the software development process to ensure compliance with application development standards.
.
#Qualification
- สัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุ 
- วุฒิฯปริญญาตรี หรือสูงกว่า
- ประสบการณ์ในสายงาน อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับ IT Development, Project management
- มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับ .NET enterprise applications, Preferably using C#, SQL Server and relational database design

 


______________________________________________

  

Position : Head Technician หัวหน้าช่างอาคาร-คอนโด
Salary Structure : up to 30K (Negotiable)
Work location : Najomtien-Pattaya, Chonburi
Date of work : 6 Days/week
.
#JobDescription
- จัดทำแผนบำรุงรักษาและงานซ่อมบำรุงอาคารประจำปีและแผน 5 ปี สำหรับอาคาร
- จัดทำงบประมาณประจำปี และการดำเนินการติดตามให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- ปฏิบัติงานตามแผนงานบำรุงรักษาและสรุปวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ
- วางแผนงานการทดสอบระบบอาคารและเข้าร่วมทดสอบงานระบบประจำปีสำหรับอาคารที่ได้รับมอบหมาย
- บริหารทีมงาน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
.
#Qualification
- สัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุ 
- วุฒิฯปริญญาตรี หรือสูงกว่า
- ประสบการณ์ในสายงานช่างอาคารรวมถึงระดับหัวหน้าช่างอาคาร อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
- มีความรู้ทักษะ ความชำนาญ ในงานอาคารสูง
- สามารถควบคุม ดูแล ทีมงาน ช่างเทคนิคได้
- บุคลิกดี รักงานบริการ มี Service mind
- ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์
- สามารถทำงานเป็นกะได้ ไม่มีนอนเวร


______________________________________________
 
Powered by MakeWebEasy.com