บริษัท โอเคเอ็น เซอร์วิส จำกัด

บริษัท โอเคเอ็น เซอร์วิส จำกัด (OKN Service Company Limited) บริการสรรหาพนักงาน บุคลากร ประจำบริษัทลูกค้าในรูปแบบ Headhunter
บริการทุกระดับงาน ทุกตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการถึงผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ในอัตราค่าบริการราคาพิเศษ มีระยะเวลาการันตีบริการและการทดแทน

บริการงานด้านระบบคุณภาพแบบครบวงจร ISO (International Organization for Standardization) / QMS (Quality Management System)
การอบรม การตรวจติดตาม การตรวจรับระบบคุณภาพ ที่ปรึกษา จนบริษัทได้รับการรับรองระบบคุณภาพจากประเทศอังกฤษ รวมถึงบริการที่ปรึกษา (Consultant)
การจัดทำเอกสารเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ (Preparation for the "SET") และที่ปรึกษาด้านระบบบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ
(HR System Management)

เราพร้อมบริการลูกค้าทุกท่าน ทุกองค์กร ทุกบริษัท ทุกพื้นที่ของประเทศไทย ด้วยประสบการณ์ของทีมงานบริหารมากกว่า 20 ปี
มุ่งบริการ เน้นคุณภาพ เรื่องคน เรื่องงาน ไว้ใจ "โอเคเอ็นฯ" ..
HEADHUNTER SERVICE
บริการสรรหาพนักงาน บุคลากร ประจำบริษัทลูกค้า
ในรูปแบบ Headhunter
บริการทุกระดับงาน ทุกตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการถึงผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง
ในอัตราค่าบริการราคาพิเศษ มีระยะเวลาการันตีบริการ
และการทดแทน
ISO/QMS SERVICE
บริการงานด้านระบบคุณภาพแบบครบวงจร ISO (International Organization for Standardization) / QMS (Quality Management System)
การอบรม การตรวจติดตาม การตรวจรับระบบคุณภาพ
ที่ปรึกษา จนบริษัทได้รับการรับรองระบบคุณภาพ
จากประเทศอังกฤษ
CONSULTANT SERVICE
บริการที่ปรึกษา (Consultant)
การจัดทำเอกสารเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ (Preparation for the "SET")
และที่ปรึกษาด้านระบบบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล
ทั้งระบบ 
(HR System Management)
Powered by MakeWebEasy.com