บริษัท โอเคเอ็น เซอร์วิส จำกัด : OKN SERVICE COMPANY LIMITED.
_______________________________

บริษัท โอเคเอ็น เซอร์วิส จำกัด (OKN Service Company Limited) บริการสรรหาพนักงาน บุคลากร ประจำบริษัทลูกค้าในรูปแบบ Headhunter
บริการทุกระดับงาน ทุกตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการถึงผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ในอัตราค่าบริการราคาพิเศษ มีระยะเวลาการันตีบริการและการทดแทน

บริการงานด้านระบบคุณภาพแบบครบวงจร ISO/QMS (ISO : International Organization for Standardization) / (QMS : Quality Management System)
การอบรม การตรวจติดตาม การตรวจรับระบบคุณภาพ ที่ปรึกษา จนบริษัทได้รับการรับรองระบบคุณภาพจากสากลโลก รวมถึงบริการที่ปรึกษา (Consultant)
การจัดทำเอกสารเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ (Preparation for the "SET") และที่ปรึกษาด้านระบบบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ
(HR System Management)

เราพร้อมบริการลูกค้าทุกท่าน ทุกองค์กร ทุกบริษัท ทุกพื้นที่ของประเทศไทย ด้วยประสบการณ์ของทีมงานบริหารมากกว่า 20 ปี
มุ่งบริการ เน้นคุณภาพ เรื่องคน เรื่องงาน ไว้ใจ "โอเคเอ็นฯ" ..

_______________________

OKN Service Company Limited, a service for recruiting personnel of company personnel in the form of Headhunter. Services at all job levels, All positions;
Labor, Officer, Executive, Assistant, Manager, Managing Director, Head of department, VP, etc.. at a special price there is a guarantee period for service
and replacement.

 
Also, Full service quality system ISO / QMS (ISO: International Organization for Standardization) / (QMS: Quality Management System). Training, Monitoring,
Audit system for quality consultants until the company has been certified for quality of the Recognized global organization. Including Consultant Services

Preparation of documents for preparing to enter the Stock Exchange (Preparation for the "SET") and consultant on the human resource management system.
(HR System Management)

We are ready to serve all customers, every organization, every company, around of ​​Thailand. With experience of the management team more than 20 years..

“OKN SERVICE”

_______________________

 [ HEADHUNTER SERVICE ] 
บริการสรรหา ทาบทามบุคคล พนักงาน บุคลากร ประจำบริษัท
ในรูปแบบ Headhunter
บริการทุกระดับทั่วประเทศ ทุกตำแหน่งงาน ระดับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ ระดับผู้จัดการ จนถึงระดับผู้บริหารระดับสูง
ในอัตราค่าบริการราคาพิเศษ มีระยะเวลาการันตีบริการ และการทดแทน ไม่มีค่าบริการรายเดือนทุกๆเดือน ให้กังวลใจ
 [ ISO/QMS SERVICE ] 
บริการงานด้านระบบคุณภาพแบบครบวงจร ISO (International Organization for Standardization) / QMS (Quality Management System) 
การอบรม การตรวจติดตาม การตรวจรับระบบคุณภาพ ที่ปรึกษา จนบริษัทได้รับการรับรองระบบคุณภาพจากสากล (worldwide)
 [ CONSULTANT SERVICE ] 
บริการที่ปรึกษา (Consultant)
การจัดทำเอกสารเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ (Preparation for the "SET")
และที่ปรึกษาด้านระบบบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล
ทั้งระบบ 
(HR System Management)
Powered by MakeWebEasy.com