บริษัท โอเคเอ็น เซอร์วิส จำกัด : OKN SERVICE COMPANY LIMITED.
_______________________________

บริษัท โอเคเอ็น เซอร์วิส จำกัด (OKN Service Company Limited) บริการสรรหาพนักงาน บุคลากร ประจำบริษัทลูกค้าในรูปแบบ Headhunter
บริการทุกระดับงาน ทุกตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการถึงผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ในอัตราค่าบริการราคาพิเศษ มีระยะเวลาการันตีบริการและการทดแทน

บริการงานด้านระบบคุณภาพแบบครบวงจร ISO/QMS (ISO : International Organization for Standardization) / (QMS : Quality Management System)
การอบรม การตรวจติดตาม การตรวจรับระบบคุณภาพ ที่ปรึกษา จนบริษัทได้รับการรับรองระบบคุณภาพจากสากลโลก รวมถึงบริการที่ปรึกษา (Consultant)
การจัดทำเอกสารเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ (Preparation for the "SET") และที่ปรึกษาด้านระบบบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ
(HR System Management)

เราพร้อมบริการลูกค้าทุกท่าน ทุกองค์กร ทุกบริษัท ทุกพื้นที่ของประเทศไทย ด้วยประสบการณ์ของทีมงานบริหารมากกว่า 20 ปี
มุ่งบริการ เน้นคุณภาพ เรื่องคน เรื่องงาน ไว้ใจ "โอเคเอ็นฯ" ..

_______________________
 [ HEADHUNTER SERVICE ] 
บริการสรรหา ทาบทามบุคคล พนักงาน บุคลากร ประจำบริษัท
ในรูปแบบ Headhunter
บริการทุกระดับทั่วประเทศ ทุกตำแหน่งงาน ระดับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ ระดับผู้จัดการ จนถึงระดับผู้บริหารระดับสูง
ในอัตราค่าบริการราคาพิเศษ มีระยะเวลาการันตีบริการ และการทดแทน ไม่มีค่าบริการรายเดือนทุกๆเดือน ให้กังวลใจ
 [ ISO/QMS SERVICE ] 
บริการงานด้านระบบคุณภาพแบบครบวงจร ISO (International Organization for Standardization) / QMS (Quality Management System) 
การอบรม การตรวจติดตาม การตรวจรับระบบคุณภาพ ที่ปรึกษา จนบริษัทได้รับการรับรองระบบคุณภาพจากสากล (worldwide)
 [ CONSULTANT SERVICE ] 
บริการที่ปรึกษา (Consultant)
การจัดทำเอกสารเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ (Preparation for the "SET")
และที่ปรึกษาด้านระบบบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล
ทั้งระบบ 
(HR System Management)
Powered by MakeWebEasy.com